• Tech Splash1

Case studies

Ochre Yards - Gateshead

Ochre Yards - Gateshead

One Hagley Road - Birmingham

One Hagley Road - Birmingham

Olympic Way - High Wycombe

Olympic Way - High Wycombe

Meadowhall Shopping Centre - Sheffield

Meadowhall Shopping Centre - Sheffield

Tavern Quay Phase 2 - London

Tavern Quay Phase 2 - London

Edge Hill University

Edge Hill University

Quadrant - Birmingham

Quadrant - Birmingham

Link House - Halesowen

Link House - Halesowen

Premier Inn  - Tolworth

Premier Inn - Tolworth

Burnell House

Burnell House

Granville Lofts

Granville Lofts

Audley Retirement Village - Malvern

Audley Retirement Village - Malvern